Prawo jazdy kategorii E – najważniejsze informacje

Kierowcy poruszający się po drogach w Polsce mogą zdobyć uprawnienia do prowadzenia pojazdu z przyczepą. Taką możliwość daje uzyskanie prawa jazdy kategorii E, które w zależności od odbytego kursu, pozwala kierowcom holować przyczepę o innej dopuszczalnej masie całkowitej. Jak wygląda kurs i egzamin na uprawnienia z tej kategorii? Czy i jakie badania na prawo jazdy kat. E w Częstochowie trzeba wykonać? Dowiedz się z artykułu.

Kurs i egzamin na prawo jazdy kategorii E

Osoba chcąca zdobyć uprawnienia do holowania przyczepy powinna odbyć szkolenie w ośrodku szkolenia kierowców – szkoła jazdy w Częstochowie. Kurs różni się w zależności od wybranej kategorii prawa jazdy, ponieważ przyczepa może być podłączona do pojazdów o różnej charakterystyce. Kierowcy zdobywają uprawnienia do holowania przyczepy przez samochód osobowy, ciężarowy lub autobus. Podczas kursu uczą się sprzęgania pojazdu silnikowego z przyczepą, manewrowania na placu oraz jazdy w ruchu drogowym. Odbycie szkolenia uprawnia kursanta do zapisania się na egzamin państwowy.

Warto zdawać sobie sprawę z tego, jak wygląda egzamin praktyczny na prawo jazdy kat. E i czego spodziewać się podczas testu. Egzamin niewiele różni się od sprawdzania umiejętności kierowców zdających prawo jazdy innych kategorii. Oprócz sprawdzenia stanu technicznego pojazdu, przygotowania do jazdy i wykonania zadań na placu manewrowym, kierowca powinien posiadać kilka dodatkowych umiejętności. Podczas egzaminu sprawdza się bowiem, czy kierowca potrafi sprzęgać przyczepę z pojazdem silnikowym, a także sprawdzać elementy przyczepy, takie jak hamulce, przewody elektryczne, czy zabezpieczenie ładunku. Po wykonaniu zadań na placu, kandydat na kierowcę przechodzi do jazdy w ruchu drogowym, która kończy egzamin.

Prawo jazdy kat. E – jakie uprawnienia otrzymuje kierowca?

Wydatek związany ze szkoleniem i egzaminem zależy od rodzaju wybranego kursu. O tym, ile kosztuje prawo jazdy kat. E decyduje bowiem sam kierowca, który wybiera, jakim pojazdem silnikowym chce holować przyczepę. Do wyboru są kursy na kategorie:

  • B+E, pozwalająca na prowadzenie zespołu pojazdów złożonego z pojazdu silnikowego o DMC do 3,5 t oraz przyczepy o RMC nieprzekraczającej RMC pojazdu ciągnącego, a także zespołu pojazdów składającego się z ciągnika rolniczego lub pojazdu wolnobieżnego z przyczepą,
  • C+E, uprawniająca do prowadzenia pojazdu o DMC przekraczającej 3,5 t razem z przyczepą,
  • C1+E, pozwalającej na prowadzenie zespołu pojazdów o DMC do 12t (pojazd z kategorii C1 oraz przyczepa o DMC nieprzekraczającej masy pojazdu ciągnącego),
  • D+E, uprawiającej na prowadzenie autobusu i przyczepy.

Kierowcy powinni pamiętać, że posiadane uprawnienia pozwalają im kierować zespołem pojazdów o określonej dopuszczalnej masie całkowitej. Jak można przeczytać na stronie https://www.oskprogress.pl/oferta/kurs-prawo-jazdy-e/, osoby niepewne dokładnej masy przyczepy mogą sprawdzić informacje na ten temat w dowodzie rejestracyjnym.

Gdzie zdobyć prawo jazdy kat. E i co jeszcze warto wiedzieć?

Kierowcy zainteresowani zdobyciem uprawnień, mogą zapisać się na prawo jazdy kat. E w Częstochowie i innych miastach w Polsce. Większość z ośrodków szkolenia kierowców oferujących standardowe kursy proponuje bowiem naukę jazdy pojazdem silnikowym z przyczepą. Trzeba jednocześnie pamiętać, że zdobycie prawa jazdy kat. E jest swego rodzaju dodatkiem do uprawnień innych kategorii. Oznacza to, że aby przystąpić do kursu i egzaminu na prawo jazdy kat. B+E, C+E lub D+E należy w pierwszej kolejności uzyskać kolejno uprawnienia B, C lub D. Niekiedy szkolenia umożliwiają zdobycie prawa jazdy kat. E łącznie z uprawnieniami innych kategorii.

Osoba posiadająca prawo jazdy kat. E może prowadzić zespół pojazdów składający się z pojazdu i przyczepy. W zależności od odbytego szkolenia może mieć on inną dopuszczalną masę całkowitą. Kierowcy posiadający prawo jazdy kategorii E mogą holować przyczepę m.in. za pomocą samochodu osobowego, ciężarowego, czy autobusu. Koszt egzaminu różni się w zależności od wybranego uprawnienia, a osoba przystępująca do niego musi udowodnić przed egzaminatorem, że potrafi poruszać się z przyczepą zarówno na placu manewrowym, jak i w ruchu drogowym.