Malowanie linii – kiedy jest niezbędne?

Malowanie linii na ciągach komunikacyjnych umożliwia uporządkowanie ruchu i zapewnia bezpieczeństwo użytkownikom. Technika wykonywania oznakowania uzależniona jest od tego, w jaki sposób mają być one stosowane, na jakie obciążenia będą narażone, ile jest czasu jest na ich wykonanie oraz od wysokości budżetu. Nowoczesne zakłady przemysłowe usprawniają pracę na hali przez malowanie kresek. Jednym rodzajem oznakowania poziomego są także linie na jezdni. Kreski na drodze powinny posiadać wszystkie wymagane atesty i spełniać wymagane normy, także ekologiczne.

Konieczność malowania linii

Malowanie linii jest niezbędne w sytuacji, gdy należy wyeliminować niebezpieczeństwo wypadków, w miejscach ruchu wielu pojazdów i poruszaniu się pieszych. Pozwala to także na lepsze wykorzystanie przestrzeni, wskazując miejsca do zatrzymania się na drogach, parkingach, stacjach benzynowych czy halach przemysłowych. Oznakowania poziome powinny być także dobrze widoczne całodobowo, zwłaszcza w czasie niesprzyjających warunków atmosferycznych. Powinny charakteryzować się odpowiednią trwałością i odpornością na ścieranie, dlatego ich struktura musi być zbliżona do formy nawierzchni. Widoczność w nocy zapewniają im elementy odblaskowe. Malowanie linii poziomych to zadanie dla firm z odpowiednim doświadczeniem i zapleczem technicznym, ponieważ praca polegająca na ich malowaniu podlega ścisłym normom i należy posiadać wymagane atesty. Taką firmą jest na przykład: https://www.oznakowanie-poziome.pl/.

Malowanie linii na hali produkcyjnej i w magazynach

Tego rodzaju usługi są wykorzystywane w celu wyznaczenia miejsca pracy. Służy również do precyzyjnego określenia obszaru, gdzie mają stać maszyny oraz inne urządzenia stosowane w zakładzie, ciągi komunikacyjne, regały magazynowe i pola odkładcze. Należy także pamiętać, że przy reorganizacji przestrzeni magazynowej, trzeba dokładnie usunąć stare oznakowanie linii poziomych. Ścieżki wyznaczane są zazwyczaj białym kolorem, przestrzeń wyznaczona do przechowywania maszyn oznaczona są na żółto, z kolei miejsca odkładcze to linie zielone. Obszar do udzielania pierwszej pomocy albo ujęcia wody jest wyłączona z ruchu, dlatego malowanie linii w tych miejscach odbywa się w kolorze czerwonym.

Rodzaje oznakowania poziomego

  1. Znaki podłużne, czyli malowanie równolegle do osi jezdni, to oznakowania w postaci kresek ciągłych, wyznaczających pasy ruchu. Znaki segregacyjne oddzielają od siebie różne pasy ruchu, a także pokazują, kiedy pas ruchu można ewentualnie zmienić. Linie krawędziowe również zaliczają się do znaków podłużnych, mogą być ciągłe albo przerywane.
  2. Znaki poprzeczne zazwyczaj wyznaczają miejsce na hali lub na drodze, gdzie może odbywać się ruch pieszy, a także określają miejsca wymagające czasowego lub bezwzględnego zatrzymania się pojazdów.
  3. Strzałki naprowadzające oraz kierunkowe służą do dokładnego wyznaczania kierunku poruszanych się pojazdów i wskazują sposób przemieszczania się po danym pasie ruchu.
  4. Znaki uzupełniające polegają na malowaniu linii oznaczających stanowiska postojowe, linie przystankowe, a także linie oznaczające tzw. pas kopertowy oraz miejsca wyłączone z ruchu.
  5. Znaki odblaskowe są uzupełnieniem dla linii podłużnych i poprzecznych, ich zadaniem jest informowanie i ostrzeganie o miejscach szczególnie niebezpiecznych.

Materiały wykorzystywane do malowania linii poziomych

Malowanie linii wyznaczających znaki poziome można podzielić na kilka typów:

 – linie cienkowarstwowe,

 – oznakowanie grubowarstwowe.

Linie wykonywane w sposób cienkowarstwowy mogą być nakładane farbami chemoutwardzalnymi, rozpuszczalnikowymi oraz wodorozcieńczalnymi. Do malowania grubowarstwowego wykorzystywane są masy plastyczne chemoutwardzalne, a także materiały prefabrykowane, efekt odblaskowy uzyskiwany jest poprzez dodanie mikrokulek ceramicznych albo szklanych. Tworzenie linii może być wykonane w sposób dwuwarstwowy, strukturalny, po najechaniu na tego rodzaju linie słychać charakterystyczny efekt dźwiękowy.