Jak przebiegają egzaminy do policji?

Praca w policji jest bardzo wymagająca, dlatego, by wstąpić w szeregi funkcjonariuszy, należy przejść testy sprawnościowe i psychologiczne. Nie każdy może zostać stróżem prawa, a egzaminy do policji pozwalają zweryfikować umiejętności osób starających się dostać do służb. Istnieją 4 etapy rekrutacji. Jak wygląda każdy z nich?

Jak wyglądają egzaminy do policji? Test sprawności fizycznej (TSF)

Na początku należy przejść tor przeszkód, który jest ustawiony na sali sportowej. Czas na wykonanie tego zadania niezależnie od wieku to 1 minuta oraz 41 sekund. Tor składa się z takich ćwiczeń, jak bieg wahadłowy, rzuty piłką lekarską czy przewrót w tył i przód. Niezwykle trudnym zadaniem jest przeniesienie manekina ważącego 28 kg. Ponadto należy wykonać brzuszki z piłką lekarską oraz pokonać skrzynię gimnastyczną. Każde ćwiczenie musi być wykonane prawidłowo, bez przekroczenia określonego czasu. Zadania dla kobiet i mężczyzn są takie same, więc dla każdej osoby egzaminy do policji wyglądają jednakowo.

Co zawierają egzaminy do policji? Test wiedzy z zakresu funkcjonowania służb

Drugi etap odbywa się tego samego dnia co test sprawności fizycznej. Odbywa się na komputerze i obejmuje 40 pytań z zakresu funkcjonowania Policji. Każde z nich jest zamknięte, a także tylko jedna odpowiedź będzie tą prawidłową. Pytania nie są podchwytliwe, dlatego da się do nich dobrze przygotować. Baza jest ogólnodostępna i można ją pobrać na oficjalnej stronie Szkoły Policyjnej w Szczytnie. Odpowiedzi nie są opracowane, każdy kandydat musi samodzielnie się przygotować do testu ucząc się rozporządzeń, aktów prawnych oraz treści ustaw.

Testy psychologiczne, czyli Multiselect

Egzaminy do policji to długotrwały proces, przez który przechodzą tylko dobrze przygotowani kandydaci, a ten etap jest najważniejszy. Multiselect to typowe testy psychologiczne, rozwiązywane w większości na komputerze. Jednak sporą część zaplanowano w wersji papierowej – określa ona cechy charakteru kandydata.

Ta część składa się także z testu inteligencji, natomiast później odbywa się rozmowa z psychologiem, który jest w stanie określić, czy kandydat posiada cechy potrzebne do służby w policji. Oto elementy sprawdzane podczas egzaminu Multiselect:

  • inteligencja,
  • cechy charakteru,
  • stabilność emocjonalna,
  • umiejętność radzenia sobie ze stresem i problemami,
  • współdziałanie w grupie,
  • podejście do powierzonych obowiązków.

Te wszystkie elementy można określić właśnie dzięki specjalnie opracowanym testom opisowym i komputerowym. Multiselect odbywa się nawet kilka tygodni po etapach dotyczących wiedzy oraz sprawności fizycznej.

Rozmowa kwalifikacyjna jako ostatni etap egzaminu do policji

Ostatnim etapem jest wywiad zorganizowany, czyli rozmowa kwalifikacyjna. To od niego zależy, czy rekrutacja skończy się dla kandydata pomyślnie. Konwersacja trwa około 30 minuty oraz dotyczy głównie motywacji do służby, cech charakteru, a także życia prywatnego czy zasad panujących wśród funkcjonariuszy.

Egzaminy do policji składają się z kilku etapów i należy zdobyć minimum 34 punkty na 60, by wstąpić w szeregi stróżów prawa.