Jak zdiagnozować raka piersi?

Nie sposób przecenić ogromu globalnych kosztów opieki zdrowotnej w wyniku zachorowań na raka. Istnieje ponad 100 rodzajów nowotworów; każda część ciała może zostać dotknięta. Każdego roku u ponad 11 milionów ludzi diagnozuje się raka, a szacuje się, że do roku 2020 będzie 16 milionów nowych przypadków rocznie. W 2005 roku z powodu nowotworów zmarło 7,6 mln osób, czyli 13% z 58 mln zgonów na świecie. Szacuje się, że w 2015 roku na świecie z powodu raka umrze 9 mln osób, a w 2030 roku 11,4 mln. Ponad 70% wszystkich zgonów z powodu nowotworów występuje w krajach o niskich i średnich dochodach.

Jak zdiagnozować raka piersi?

Rak piersi jest chorobą ogólnoustrojową w tym sensie, że komórki nowotworowe mogą zacząć być rozprzestrzeniane do krwi i układu limfatycznego nawet we wczesnych stadiach lub gdy wielkość guza jest jeszcze niewielka. Aktywna angiogeneza może wystąpić w guzkach guza piersi o średnicy zaledwie 2 mm. W stanie przerzutowym każdy gram guza może wysyłać do naczyń krwionośnych ~ 106 komórek dziennie.

Wykrywanie wczesnego raka piersi poprzez badanie rozsianych komórek guza we krwi obwodowej jest jedną z technik. Umożliwia ona nie tylko wczesne wykrywanie raka piersi, ale także progresję choroby. Wykrycie obwodowych komórek cytokeratyny-19 mRNA-pozytywnych jest niezależnym czynnikiem predykcyjnym i prognostycznym dla skrócenia czasu wolnego od choroby i przeżycia całkowitego, odpowiednio, u chorych na węzłowego raka piersi.

Pięć głównych nowotworów powodujących ogólną śmiertelność w ciągu roku na świecie (na podstawie statystyk WHO) to rak:

  • Płuc: 1,3 mln
  • Żołądka: 1 mln
  • Wątroby: 662,000
  • Okrężnicy: 655,000
  • Piersi: 502,000

Zatem jak zdiagnozować raka piersi, który jest jednym z najbardziej śmiertelnych nowotworów na świecie?

Rak piersi – jak rozpoznać?

Jednym ze sposobów na zdiagnozowanie nowotworu są badania genetyczne na raka piersi. Młode kobiety, które nie zostały zidentyfikowane jako nosicielki mutacji BRCA1 lub BRCA2 przed rozpoznaniem raka, mają dylemat, czy skorzystać z poradnictwa i badań genetycznych, jeśli są dostępne, w odpowiednim czasie przed operacją. Większość pacjentek, u których zdiagnozowano raka piersi, ma wczesne stadium choroby. Często chirurg ocenia pacjentkę i omawia opcje leczenia: terapia oszczędzająca pierś lub mastektomia bez uwzględnienia roli mutacji genetycznych.

Przytłaczające zadania związane z prowadzeniem terapii miejscowej często uniemożliwiają poświęcenie czasu na zebranie wywiadu rodzinnego i omówienie implikacji badań genetycznych.

Chociaż 4-6 tygodniowe opóźnienie w uzyskaniu wyników badań u pacjentki nie wpłynie na całkowite przeżycie, emocjonalny efekt tego opóźnienia często uniemożliwia wykonanie badań przed operacją. Ponadto pacjenci zmagają się z obciążeniem, jakim jest nowa diagnoza nowotworu, a wstrząs i przeciążenie informacyjne sprawiają, że kontynuowanie poradnictwa genetycznego w tym czasie jest szczególnie trudne. 

Jak wykryć raka piersi?

Metody diagnostyki nowotworów obejmują różne metody obrazowania (np. ultrasonografię, tomografię komputerową i rezonans magnetyczny), histochemię i immunohistochemię. Ponadto szczegółowe protokoły terapeutyczne, zarówno ich korzyści i skutki uboczne, są omawiane. Przykłady terapii nowotworowych to chemioterapia, radioterapia, chirurgia, chemoradiacja i immunoterapia.

Trzeba wiedzieć, że żaden test nie działa idealnie. Chociaż nie ma idealnego rozwiązania tego problemu, pomocne będą standaryzowane klasyfikacje z pisemnymi definicjami i wytycznymi. Standaryzacja metod w celu osiągnięcia obiektywności jest niezbędna w tym wysiłku. Ważność testu powinna być oparta na obiektywnej interpretacji fotomikrografów lub obrazów tomograficznych.

Rak piersi objawy

Objawy obejmują trwałe zmiany w piersi (np. pogrubienie, obrzęk, zniekształcenie, tkliwość, podrażnienie skóry, łuskowatość lub nieprawidłowości sutka, takie jak owrzodzenie, wciągnięcie lub samoistna wydzielina). Najwcześniejszym objawem raka piersi jest zazwyczaj nieprawidłowość wykryta w badaniu mammograficznym i badaniu genetycznym na raka piersi. Jednak choć mammografia i inne badania są dokładne, nie zawsze są doskonałe.