Czy fotowoltaika się opłaca?

Jeśli chodzi o fotowoltaikę – czy warto montować tego typu systemy? To jedno z najczęściej zadawanych pytań przez inwestorów. Nie ma w tym nic dziwnego. W końcu szybki rozwój rynku takich instalacji każe nam się zastanawiać, czy rzeczywiście jest to tak doskonałe rozwiązanie, jak opisują to różne firmy.

W tym artykule chcielibyśmy przedstawić nasze poglądy na rentowność PV. Identyfikujemy najważniejsze korzyści finansowe i czynniki, od których może zależeć opłacalność decyzji. Doradzamy również, jak korzystnie sfinansować taką inwestycję.

Czy fotowoltaika się opłaca? Oszczędności na energii elektrycznej

Dzięki panelom fotowoltaicznym przedsiębiorcy mogą co roku dużo zaoszczędzić na rachunkach za prąd. Baterie te umożliwiają firmie wytwarzanie energii elektrycznej na własne potrzeby, która posłuży m.in. do oświetlania i ogrzewania biur, hal, magazynów lub innych pomieszczeń. Prąd pozyskany w ten sposób może również zasilać różnego rodzaju urządzenia, takie jak maszyny, komputery, drukarki czy systemy klimatyzacyjne.

Zazwyczaj przedsiębiorcy przynoszą większe zyski z paneli fotowoltaicznych niż osoby fizyczne. Dzieje się tak, gdyż firmy zużywają więcej energii elektrycznej niż gospodarstwa domowe. Tego typu systemy są opłacalne, ponieważ dostarczają przedsiębiorcom niemal darmowy prąd przez długi czas (nawet przez 25 lat). Dzięki takiej inwestycji nie musisz się martwić o szybko rosnące ceny za dostawę i dystrybucję energii elektrycznej. Im wyższe i częstsze podwyżki taryf w najbliższych latach, tym wyższy zysk z fotowoltaiki.

Dzięki montażowi instalacji przedsiębiorca uniknie również dodatkowych kosztów związanych z opłatami OZE i mocowymi. Kapitał zainwestowany w zakup paneli fotowoltaicznych na ogół zwraca się po około 6-10 latach.

Produkcja prądu ze słońca na własne potrzeby

Dzięki fotowoltaice możesz korzystać z energii odnawialnej oraz być w dużej mierze niezależnym od konwencjonalnych dostaw energii. Jednak jak wszyscy wiemy, w słoneczny dzień nie zużywasz całej wytworzonej energii i odwrotnie, w pochmurne dni czy po zmroku panele w ogóle nie będą generować prądu. Nie znaczy to natomiast, że będziesz odcięty od źródła energii.

Często inwestorzy instalujący PV w swoich domach stają się nie tylko konsumentami energii, ale także jej producentami. Te dwie funkcje łączy rola prosumenta. Rezygnują z prądu wytwarzanego przez ich mikroelektrownie, ale potem mogą go odebrać w momencie zaprzestania własnej produkcji. Do niedawna prosumenci mogli pobierać nawet 80% energii generowanej z posiadanej elektrowni. Obecnie fotowoltaika działa inaczej. Zmiany w 2022 roku są rewolucyjne.

Fotowoltaika – zmiany prawne w 2022 roku

Główne zmiany w związku z funkcjonowaniem fotowoltaiki w 2022 r. to wprowadzenie nowych zasad dotyczących prosumentów. Te osoby muszą sprzedawać wyprodukowaną nadwyżkę energii do sieci, a jeśli będą jej później potrzebować, zapłacą ceny rynkowe.

Do tej pory sytuacja wyglądała zupełnie inaczej, gdyż prąd generowany przez fotowoltaikę rozliczano w systemie rabatowym (net metering). Prosument mógł po prostu zwrócić swoją nadwyżkę do sieci i w razie potrzeby otrzymać 80% jej wartości całkowicie bezpłatnie. Ten system rozliczeniowy obniżał wysokość rachunków za prąd do ryczałtu, czyli nawet 90%.

Problem z nowymi przepisami polega na tym, że nadwyżki energii będą odsprzedawane po cenach hurtowych i odkupywane od dealerów po kwotach detalicznych, które na ogół są wyższe. Czy wprowadzone prawo sprawi, że farmy fotowoltaiczne staną się nieopłacalne?

Nowe przepisy zostały wprowadzone przez nowelizację ustawy Prawo o odnawialnych źródłach energii z dnia 17 września 2021 r. i weszły w życie 1 kwietnia 2022 r. Ich wdrożenie wynika z konieczności dostosowania polskich przepisów do unijnej dyrektywy, która stanowi, że prosumenci powinni uczestniczyć w dystrybucji kosztowej energii.

Aby zapewnić sobie opłacalność inwestycji, do założenia fotowoltaiki wybierz Recool. Firma odznacza się wieloletnim doświadczeniem i odpowiednio dobiera systemy do potrzeb użytkowników. Dzięki temu instalacja będzie służyć Ci przez długie lata.