Czy ADHD można zupełnie wyleczyć?

Czym jest ADHD, jakie ma objawy oraz czy można wyleczyć?

ADHD należy do obszaru zaburzeń neurorozwojowych. Ma podłoże neurobiologiczne, co ma swoje odzwierciedlenie w charakterystycznej strukturze kilku różnych części mózgu. Pod względem charakterystyki połączeń neuronów oraz modyfikowania przepływu substancji chemicznych na łączach tych komórek nerwowych zwanych neuroprzekaźnikami. Te zaburzenia prowadzą do deficytu tzw. funkcji wykonawczych. Funkcje wykonawcze są umiejętnością kierowania swoim działaniem, które prowadzą do osiągnięcia zamierzonych wcześniej celi. Osoby, które mają ADHD zatraciły zdolności do kontrolowania i powstrzymywania swoich zachowań, czy też adekwatnego przełączania się pomiędzy czynnościami.

Zaburzenia ADHD obejmują również pamięć roboczą, jest to pamięć dosyć krótkotrwała, jednak jest ona niezbędna do działania w czasie rzeczywistym np. na zapamiętywanie i reagowanie na zasłyszane informacje np. w trakcie rozmowy, niezbędna do uczenia się do odpowiedniej podzielności uwagi. ADHD nie dotyczy tylko funkcji wykonawczych, dotyczy również funkcji poznawczych.  Kolejnym elementem, który wyróżnia osoby z ADHD jest deficyt w zakresie regulowania emocji. Oznacza to, iż osobie z ADHD trudniej jest dostosowywać swoje własne emocje, są one nieadekwatnie mocne oraz szybkie. Jest to takie wrażenie, zanim pomyślę to poczuje. Mózg nie ma czasu na przepracowanie tego zdarzenia, nadania im priorytetu, tylko reakcja emocjonalna idzie bardzo szybko i to stąd bierze się impulsywność emocjonalna – inaczej nazywane jest to  upośledzona zdolność do hamowania własnych reakcji emocjonalnych – przykładem może być drażliwość, trudności w samouspokojeniu i wyciszeniu.

Często mówi się o trudnościach w relacjach z bliskimi, impulsywność duży poziom wrogości, który może wynikać z nieadekwatnego rozumienia sytuacji społecznych. Może się to przekładać na trudności w relacjach w pracy ze współpracownikami czy też przełożonymi. Może się to wiązać z trudnościami związanymi z trudnością utrzymania pracy. Zdając sobie sprawę z trudności, jakie stawia przed osobą posiadającą ADHD życie z tą chorobą, każdy zadaje sobie pytanie, czy z ADHD można się wyleczyć? Istnieje duża trudność w przeprowadzeniu diagnozy ADHD. Czy to jest rzeczywiście ADHD, czy jednak mamy do czynienia tylko ze zmianą nastrojów, czy też występowaniem stanów lękowych.

Diagnostykę należy przeprowadzić starannie, z wystarczającą otwartością i elastycznością. Ale musi być ona przeprowadzona skrupulatnie, tak aby precyzyjnie móc zaplanować dalsze postępowanie. Na diagnozę ADHD w Warszawie powinno się poświęcić od dwóch do trzech godzin – podczas których osoba wykonująca diagnozę będzie uwzględniała wiele aspektów z obszaru psychologii, analizując możliwość występowania innych dolegliwości, badającą kontekst społeczny czy też rodzinny. Podczas diagnostyki ADHD najlepiej byłoby przeprowadzić wywiad nie tylko z osobą, która jest diagnozowana, ale również z osobą, która znała osobę diagnozowaną w dzieciństwie. Jeżeli nie ma takiej możliwości, rozmawiamy z osobą, która zna osobę diagnozowaną od wielu lat.

Sposób postępowania w momencie podjęcia decyzji o chęci wyleczenia się z ADHD

Jak leczyć ADHD i czy można się wyleczyć z ADHD, są to podstawowe pytania, jakie stawia sobie każda osoba, która uważa, iż może być chora. Osoba, która podejrzewa, że ma ADHD powinna pierwsze kroki skierować do lekarza psychiatry. I dopiero po tym elemencie diagnostycznym można rozpocząć psychoterapię.

Jak leczyć ADHD na pierwszym miejscu stawia się na leczenie farmakologiczne, gdyż jest to biologia, oczywiście jeżeli nie ma żadnych przeciwwskazań. Jeżeli natomiast są przeciwwskazania do leczenia farmakologicznego lub pacjent nie wyraża na to zgody, proponowana jest psychoterapia. Farmakologia ułatwia jednak zdecydowanie proces leczenia oraz nie zmienia stylu życia.

Inne sposoby na walkę z ADHD

W ADHD pacjenci bardzo często doświadczają zaburzeń snu i bardzo często mają z tym do czynienia już od dzieciństwa. Ważne jest, aby wprowadzić pewne zasady, w tym np. postarać się doprowadzić do ustalonego rytmu dnia może to być ustawienie rytmu dnia jako pójście spać przez 12:00 w nocy. Osoby z ADHD mają tendencje do kładzenia się późno spać, a co za tym idzie, mają ciągły deficyt snu, a to zaburza koncentrację i zwiększa impulsywność. Czyli wzmaga to, nad czym pracujemy. Kolejnym bardzo ważnym elementem jest ruch. Zaleca się osobom borykającym się z problemem ADHD  co najmniej 30 minut umiarkowanego wysiłku dziennie. Ważnym elementem, chociaż nie przeanalizowanym jednoznacznie czy ma wpływ na ADHD jest sposób żywienia się. Stąd też zaleca się racjonalne podejście do sposobu odżywiania się. Psychoterapia poznawczo-behawioralna, która stawiana jest czasami na równi z farmakoterapią w odpowiedzi na pytanie, czy ADHD można wyleczyć.

Podsumowując kiedy szukamy odpowiedzi na pytanie jak wyleczyć ADHD i czy można je wyleczyć, zupełnie wydaje się, iż podstawą będzie farmakoterapia. Jednak mamy mnóstwo około farmakologicznych metod leczenia, które powinny zostać wypróbowane a o których zostało napisane powyżej. Wydaje się, iż ważne jest też ustalenie, czy nie mamy do czynienia jeszcze z dodatkowymi czynnikami, które podczas prowadzenia leczenia mogą wpływać negatywnie na jego efekty.